Timmerman Glass Logistics

Degelijk en betrouwbaar
Timmerman Glass Logistics is gevestigd in Staphorst. Een dorp dat bekend staat om haar degelijkheid en betrouwbaarheid. Karaktereigenschappen die ook gelden voor Timmerman Glass Logistics. Dat maakt dat het bedrijf doet wat ze belooft, slimme oplossingen biedt en op die manier heel klantgericht werkt.

Internationaal
Door die eigenschappen heeft het moederbedrijf van Timmerman Glass Logistics, Timmerman Transport, zich ontwikkeld tot een middelgroot distributiebedrijf dat internationaal opereert. Met een specifieke tak gericht op nationale glasdistributie wil Timmerman Transport zich nog meer toespitsen op de specifieke wensen van haar klanten en met deskundige en professionele oplossingen komen.

Onderdeel van Timmerman Transport
Timmerman Glass Logistics is een onderdeel van Timmerman Transport, dat gekenmerkt wordt door jarenlange ervaring in distributie naar Zweden, Denemarken en door heel Europa. Transport zich professioneel op en door de markt bewegen, is inmiddels bewezen.

Transport

Maatwerk
Timmerman Glass Logistics levert het glas van de glasfabrieken af tot op de bouwlocaties. De glasplaten worden met speciale glasrekken vervoerd en de open transportwagens kunnen voorzien worden van een rolhuif, waardoor het glas droog vervoerd kan worden. Ook heeft Timmerman Glass Logistics semi diepladers waarop megarekken vervoerd kunnen worden. Alle glasrekken kunnen op verschillende hoogtes (tot 12 meter) op de bouwlocaties afgeleverd worden door middel van kraantransport. De lege emballage wordt door Timmerman Glass Logistics weer opgehaald. Al met al maakt dit unieke pick-up en delivery systeem Timmerman sterk in glasdistributie.

Moderne communicatiemiddelen
In de transportwagens, zoals Blackbox-apparatuur voorzien van GPRS, zorgen voor een optimale bereikbaarheid. De chauffeurs zijn goed opgeleid en hebben een professionele instelling. Deze factoren maken dat de klant krijgt waar die om vraagt.

Betrouwbaar

Internationaal

Maatwerk

Gecertificeerd

Automatisering

Software
Klantgerichtheid en slimme, resultaatgerichte oplossingen zijn de uitgangspunten bij Timmerman Glass Logistics. Dit is de reden waarom het bedrijf een eigen softwaresysteem heeft ontwikkeld waarbij de klant de order direct naar Timmerman Glass Logistics kan sturen, de locatie en de gewenste levertijd kan aangeven en vrachtbrieven kan afdrukken. Een makkelijk en professioneel systeem waar zowel de klant als Timmerman Glass Logistics baat bij heeft.

Tracking en Tracing
Een andere mogelijkheid van deze automatisering is dat zowel de klant als Timmerman Logistics op elk gewenst tijdstip kan achterhalen waar de zending zich op dat moment bevindt. Ook wordt op de minuut nauwkeurig aangegeven wat de verwachte levertijd is en wat de daadwerkelijke aflevertijd is geweest. Zo speelt Timmerman Logistics in op de wensen van haar klanten en doet daar nog een schepje boven op.

Maatschappelijk Verantwoord  Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vanzelfsprekend in onze bedrijfsvoering. Wij werken daarom met de drie pijlers. People, Planet, Profit (Mensen, Planeet, Welvaart) Dit is niet alleen goed voor onze organisatie, maar ook voor onze omgeving entoekomstige generaties. Wij baseren ons hiervoor op de 17 Sustainable Development Goals (SDG) 2030 zoals die zijn opgesteld
door de VN.
De SDG is erop gericht om de wereld in 2030 een betere plek te laten zijn. Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Wij hebben gekeken waar onze bijdrage geleverd kan worden een hebben daar ons eigen duurzaamheidsplan voor geschreven. Deze zal tezamen met een visie voor 2020-2030 een prominente plek krijgen op onze website en worden gecommuniceerd met en naar onze stakeholders.

Wij zijn erg bewust bezig met de veiligheid van ons personeel, materieel en locaties. Ergonomische verantwoorde werkplekken en materieel zijn essentieel voor onze mensen. Wij stellen de medewerkers centraal bij het inrichten van de werkplek en werkomgeving. Dit beperkt zich niet tot de stoelen op kantoor, maar gaat veel verder. Zo schenken wij ook extra aandacht aan bijvoorbeeld de gladde, vlakke vloeren in de loods en de nieuwe opslaglocatie. Dit vertaalt zich in een zeer laag ziekteverzuim en een extreem hoge arbeidsduur. Daarnaast krijgen medewerkers trainingen en cursussen aangeboden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en innovaties. Tevens volgen allen chauffeurs eens per 5 jaar een praktijktraining gericht op zuinig rijden, met als doel brandstofbesparing.

Vol trots dragen wij op onze voertuigen het vignet van de Lean&Green Star certificering. Wij implementeren fossielvrije brandstoffen (wagenpark met alleen Euro5 en Euro6 trucks, geschikt voor HVO), ook op onze personenvoertuigen. Onze heftrucks zijn elektrisch. De chauffeurs en het magazijn werken met scanners. Inkoop- en verkoopfacturen zijn digitaal. Zo werken wij nagenoeg papiervrij. En het papier dat we nog wel hebben scheiden we uiteraard, net zoals onze andere afvalstoffen. Onze eigen wasstraat maakt niet alleen gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, het scheelt ook weer 70.000 km per jaar die we normaal aflegden naar een externe wasstraat. De chauffeurs tanken bij onze eigen pomp (scheelt ook weer 60.000 km per jaar). Uiteraard Ad-blue, gekeurd en gecertificeerd volgens de laatste milieu-eisen. Maar we gaan nog een stap verder: Door gebruik te maken van Co-Driver van Add-Secure rijden onze chauffeurs efficiënter en binnen de snelheidslimiet om brandstof te besparen, we gebruiken camera’s in plaats van spiegels om nog aerodynamischer te zijn. Daarnaast zijn we partner van Netwerkbenelux. Dit samenwerkingsverband tussen 13 transportondernemingen bespaart ons meer dan 200.000 km. per jaar. Veel minder “lege kilometers” en de hoge beladingsgraad is een ontlasting op het milieu en het wegennet.
Uiteindelijk zijn de vorige P’s niet alleen een positieve impuls voor de maatschappelijke welvaart. Het is ook gunstig voor de welvaart van ons bedrijf. De balans van deze drie zorgt er voor dat het beter is, wordt en blijft voor iedereen.
We hebben voor de toekomst onze diverse databases (AccountView, Mendrix en Add-Secure) gekoppeld om nog efficiënter te kunnen vervoeren. Samen met Bricklog en BigMile is er een unieke dynamische BI-template ontwikkeld. Hiermee kunnen we onze ontwikkelingen nog beter monitoren en krijgen we inzicht in onze CO2-reductie. Ons doel is om in 2025 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2019!

Om dit streven ook haalbaar te maken zullen we nog verder moeten gaan dan de eerder genoemde maatregelen. HVO-brandstof geeft tot 89% reductie op de CO2-uitstoot en stoot veel minder schadelijke emissies zoals fijnstof en NOx uit. Andere ontwikkelingen zoals het gebruik van LNG (aardgas opgeslagen in vloeibare vorm), BEV (elektrisch) en H2 (waterstof) houden wij nauwlettend in de gaten. Vooral waterstof zien wij als een zeer interessant alternatief. Wanneer H2 wordt gebruikt als brandstof komt er alleen nog maar waterdamp (H2O) vrij. Inmiddels zijn er doorontwikkelde initiatieven om het wagenpark uit te breiden met materieel dat op waterstof rijdt. Onze brandstofleverancier heeft zelfs al toegezegd om dan een H2-brandstofstation bij ons te openen.

Contact

Contactformulier

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Adresgegevens
  Timmerman Glass Logistics
  Weth. Klompstraat 4
  7951 SC Staphorst

  (t) +31(0) 522 466 466
  (e)info@timmermantrans.nl

  Postadres
  Timmerman Glass Logistics
  Postbus 61
  7950 AB Staphorst

  Download hulp op afstand
  Privacy policy
  Timmerman Transport